Verivarotoimet

Ohje henkilökunnalle/ i / Sairaalahygienia- ja infektiontorjunta / 
1.2014 T472eristys

Veren välityksellä tarttuvaa virusta kantavan potilaan hoidossa noudatetaan
tavanomaisia varotoimia.
Tarkoitus on estää veren välityksellä tapahtuva
tartunta.

Keskeisimpiä veren välityksellä tarttuvia tauteja ovat B- ja C-hepatiitit ja
HIV-infektio. Veren lisäksi myös siemenneste, vaginaerite ja veriset
eritteet voivat välittää tartuntaa. Tartuntariski liittyy käytännössä ihon
läpäiseviin verialtistuksiin. Katso lisätietoja
VSSHP ohje:
Veritartuntavaarallinen työtapaturma.

Tavanomaisissa varotoimissa on neljä keskeistä osaa: oikea
käsihygienia, oikea suojainten käyttö ja oikeat työskentelytavat
sekä pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen.

Tieto potilaan kantamasta veren välityksellä tarttuvasta viruksesta
saatetaan toimenpideyksikön tai muun hoitavan yksikön tietoon
esimerkiksi lähetteeseen merkitsemällä.

Laboratorionäytteissä VSSHP:n sairaaloissa on tunnettujen
kantajien osalta potilastietojärjestelmässä merkintä ”verivarotoimet”.
Laboratorionäytteiden otossa ja käsittelyssä toteutetaan
tavanomaisia varotoimia. Näytteenotossa suositellaan suljetun
näytteenottojärjestelmän ja potilaskohtaisten välineiden käyttöä.

Suojainten käytössä noudatetaan tavanomaisia varotoimia.
Veri- ja eritekontakteissa suojakäsineet, suu-nenäsuoja,
silmäsuoja ja/tai suojaesiliina valitaan altistustilanteen mukaisesti.
Leikkauksissa
suositellaan kaksoishanskojen ja visiirin käyttöä.
Pisto- ja viiltovammojen ehkäisyn kannalta tällaisten potilaiden
toimenpiteet on suositeltavinta ajoittaa päivän alkuun.
Katso tarkemmat ohjeet Varotoimista ja eristysluokista
leikkausosastolla: http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6303/55263/.

Potilaan huonesijoittelussa runsaasti verta vuotava tai
eritteillä tuhriva potilas, voidaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen.

 

Eritteet pyyhitään eritedesinfektion mukaisesti: eritepyyhintään
käytetään klooria 5000 ppm, jos eritteet ensin imeytetään
käytetään klooria 500 ppm.

 

Käytetyt neulat ja muut terävät jätteet laitetaan suoraan riskijäteastiaan.
Muut jätteet ovat tavallista yhdyskuntajätettä.

 

Veren runsaasti tahrima likapyykki kerätään huonekohtaisesti
saumasta liukenevaan muovipussiin, jossa on yksikön numero.
Tiiviisti suljettu muovipussi laitetaan oranssiin kangassäkkiin.
Muun pyykin kohdalla ei tarvita erityiskäytäntöä.

 

Huomioi! VSSHP:ssä on Moodlen verkko-oppimateriaaleissa
osio: Veren välityksellä leviävien tautien torjunta –oppikurssi,
jonka tekemistä työntekijöille suositellaan osoitteessa:
https://moodle.vsshp.fi

________________________________________________________________

Sisällöstä vastaa VSSHP Sairaalahygienia ja infektiontorjunta, 
sisältö luotu 10/2007,
sisältö muutettu ja tarkistettu 1/2014.

h_tavanomaiset varotoimet h_verivarotoimet h_verivarotoimi h_eristys
h_eristäminen h_sairaalahygienia h_tartuntatauti h_tartuntataudit
h_infektiontorjunta h_hepatiitti h_HIV h_B hepatiitti  h_ C hepatiitti
h_veri h_veren välityksellä h_verierite