Yhteystiedot SuomeksiPå svenskaIn English
PÄÄVALIKKO
Tietoa tutkimuksista
 
Isotooppitutkimukset
 
Kliininen fysiologia
 
Kliininen neurofysiologia
 
Kuvantamistutkimukset
 
Laboratorio-ohjekirja
 
Laboratoriotutkimukset
 
Patologia
 
» Kuolema ja hautaus
 
Tietoa sairauksista ja hoidosta
 
Tietoa kuntoutuksesta
 
Tietoa terveyden edistämisestä
 
Sairaalahygienia ja infektion torjunta
 
Tietoa ammattilaiselle
 
Potilasmaksut
 
Potilaan oikeudet
 
Linkkejä tiedonhakuun
 
Sivukartta
 
Tietoa ohjepankista
 
SANAHAKU
hakuohje | sivukartta
TARKENNETTU HAKU
Kirjautuneena:

  

Tietoa tutkimuksista | Patologia | Kuolema ja hautaus
      Tulostettava versio Lähetä artikkeli kaverille  

Kuolemansyyn selvitykseen liittyviä ohjeita omaisille (T)Ohje omaisille / i / Patologia / T937kuolinsyy2004.1fi
på svenska 

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Vainajan hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, jonka laatii potilasta hoitanut lääkäri. Jos kuolintodistuksen laatimiseen ei ole käytettävissä riittävästi tietoja kuolinsyystä, tehdään vainajalle ruumiinavaus. Lääketieteellisen ruumiinavauksen tekeminen edellyttää vainajan omaisen tai muutoin läheisten henkilöiden suostumusta. Lääketieteen taudinmäärityksen ja hoidon tason ylläpidon kannalta on tärkeää, että ruumiinavauksia voidaan tehdä.

Potilasta hoitaneelta osastolta vainaja siirretään patologian yksikköön, jossa tarvittaessa suoritetaan avaus kolmen päivän kuluessa. Avauksen yhteydessä otetaan eri elimistä pieniä mikroskooppinäytteitä, jotka ovat tarpeellisia kuolinsyyn selville saamiseksi.

Heti avauksen jälkeen patologi laatii avauskertomuksen, jonka pitäisi olla   seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä  käytettävissä hoitaneella osastolla kuolintodistuksen laatimista varten. Kuolintodistuslomake on monisivuinen. Varsinaisen kuolintodistuksen laatii osastolla potilasta hoitanut lääkäri joko heti avauksen jälkeen tai, mikäli kuolinsyyn arviointi edellyttää mikroskooppinäytteiden tutkimista, viimeistään kolmen  kuukauden kuluessa. Yleensä mikroskooppitutkimus valmistuu 2-4 viikossa, mutta varsinkin keskushermostoon liittyvien ongelmien yhteydessä voi tutkimus kestää useita kuukausia. Lähiomaisella on oikeus saada todistuksesta kopio. Lomakkeen toinen osa on lupa hautaamiseen ja kolmas kotikunnan maistraattiin toimitettava ilmoitus väestötietojärjestelmää varten.

Lisätietoja kuolintodistukseen ja hautauslupaan liittyvissä asioissa antavat hoitaneen osaston lääkäri ja muu henkilökunta. Tietoja annetaan vain lähiomaiselle tai muulle läheiselle.

Avauksen jälkeen vainaja jää edelleen patologian yksikköön siihen asti, kunnes omaiset ovat saaneet järjestettyä vainajan siirron. Tiedon siitä, milloin vainajan voi avauksen jälkeen noutaa, saa patologian yksiköstä puh. 02-3132672

Vainajan näyttämisen omaiselle tulisi tapahtua osastolla ennen patologian yksikköön siirtoa tai patologian yksikön kappelissa vasta silloin, kun hautaustoimisto hakee vainajan. 

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys 

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyynselvittämisestä vastaa poliisi. Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys tehdään silloin, kun kuoleman on aiheuttanut tapaturma, rikos, itsemurha, ammattitauti, myrkytys, tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostain sellaisesta syystä. Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys tehdään myös silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai henkilö ei ole ollut lääkärin hoidossa viimeisen sairautensa aikana tai hän on kuollut muuten yllättävästi. Lisäksi selvitys tehdään henkilön kuoltua erityisissä olisuhteissa kuten esim. tahdostaan riippumattomassa hoidossa.

 Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus suoritetaan, kun se on poliisin harkinnan mukaan välttämätöntä eikä omaisten lupaa tarvita. Ruumiinavaus suoritetaan Turun yliopiston oikeuslääketieteen osastolla oikeuslääkärin toimesta. Tiedon siitä, milloin vainajan  voi ruumiinavauksen jälkeen noutaa, saa patologian osastolta puh. 02-3132672.

 Oikeuslääkäri antaa hautausluvan ja laatii kuolintodistuksen, ei potilasta hoitanut lääkäri. Osassa tapauksista lopullisen lausunnon valmistuminen voi kestää pitkään lisätutkimusten vuoksi. Valmiit asiakirjat oikeuslääkäri toimittaa kuolemansyyn tutkinnasta vastaavalle poliisille, jolta saa halutessaan tietoja omaisensa kuolinsyistä ja voi pyytää jäljennöstä kuolinsyylausunnosta ja/tai kuolintodistuksesta.

Omaiset voivat halutessaan olla yhteydessä oikeuslääketieteen osastolle saadakseen käytännön neuvoja  kuolemansyyselvitysasioihin liittyen (puh. 02-3337439 tai 02-3337438).


sisällöstä vastaa TYKS 937, sisältö tarkistettu 5/2014

h_kuolinsyy h_ruumiinavaus h_lääketieteellinen h_oikeuslääketieteellinen h_obduktio h_avaus h_kuolema h_vainaja h_t937


oikeuslääkäri Pia Wahlsten 03.04.2013

Takaisin
Takaisin